شماره بیست وشش

به همت مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیست و ششمین شماره مجله حاشیه روی گیشه روزنامه فروشی ها رفت به همت مرکز پژوهش های جوان، بیست و ششمین شماره نشریه فرهنگی و اجتماعی حاشیه ویژه طلاب جوان منتشر شد. شماره خرداد ۱۳۹۶ نشریه حاشیه، توسط مرکز پژوهش های جوان وابسته به[…]

شماره شش-هفت

شماره شش-هفت ۶-۷-طلبه-ماه ۶-۷-اخبار-ماه ۶-۷-پرونده-چند-کلمه-با-طلاب-جدیدالورود ۶-۷-آخرماه-با-اهالی-حاشیه ۶-۷-پرونده-روحانیون-در-دفاع-مقدس ۶-۷-مکتوب-ماه ۶-۷-مدرسه-ماه-فیضیه-بابل ۶-۷-استاد-ماه

شماره پنج

شماره پنج ۵-پرونده۲-تحصیل-و-ازدواج ۵-استاد-ماه ۵-طلبه-ماه ۵-مدرسه-ماه-صدر-اصفهان ۵-اخبار-ماه ۵-آخرماه-با-اهالی-حاشیه ۵-پرونده۱-الگوی-منطبق-با-مسئولیت-فردا ۵-مکتوب-ماه

شماره دو

شماره دو ۲-پرونده۱-سکونت-در-قم ۲-کتاب-ضمیمه ۲-پرونده۲-تخصص‌گرایی ۲-اخبار-ماه ۲-مکتوب-ماه ۲-مدرسه-ماه ۲-استاد-ماه ۲-طلبه-ماه  

شماره یک

                شماره یک ۱-آخر-ماه ۱-پرونده-ماه-انتخاب-استاد ۱-استاد-ماه ۱-اخبار-ماه ۱-پرونده-ماه-بانوان-طلبه ۱-طلبه-ماه ۱-مکتوب-ماه

شماره صفر

  شماره صفر مکتوب-راه-و-اخبار-ماه پرونده-مختارنامه پرونده-حجره‌نشینی پرونده-تابستانه پرونده-آقاروح‌الله پرونده-ادبیات